UŠTEDE VODE U POLJOPRIVREDI: Komisija predlaže Uredbu vezano uz ponovnu uporabu vode

Početkom listopada na Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta predstavljeno Mišljenje Odbora o novom prijedlogu Uredbe o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode. U svojstvu izvjestiteljice Odbora AGRI zastupnica Marijana Petir pozdravila je prijedlog Komisije.

Komisija predlaže Uredbu kojom se utvrđuju standardi, postupci i mjere za ponovno korištenje vode iz sustava pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na EU razini. Prijedlogom Komisije popunjava se praznina u zakonodavstvu Unije vezana uz primjenu Okvirne direktive o vodama i zakonodavnog paketa koji se bavi zaštitom voda kao našeg najvrjednijeg resursa. Cilj Uredbe je povezati zakonodavstvo uz pročišćavanja otpadnih voda naselja s poljoprivredom i sigurnošću hrane, a sve u duhu provedbe politike kružnog gospodarstva na svim razinama.

Prema podacima Europske komisije gotovo trećina područja EU podložna je različitim oblicima stresa zbog manjka vode, uslijed suša i drugih ekstremnih klimatskih događaja. S druge strane, velike količine zahvaćene slatke vode koriste se u navodnjavanju poljoprivrednih površina te se štednja i  pronalazak alternativnih načina opskrbe vodom za potrebe navodnjavanja u poljoprivredi nameću kao prioriteti.

 „Iako se poneke odredbe možda čine previše strogima, povjerenje potrošača u europsku poljoprivredu i njezin ugled na globalnom tržištu (posebno sigurnost i kvalitetu) ne smije niti u jednom trenutku biti dovedeno u pitanje,“ kazala je Petir. Zastupnica Petir posebno je naglasila kako će upravo cijena isporučene vode te razmjeri korištenja obnovljive vode u poljoprivredi pokazati uspješnost provedbe politike kružnog gospodarstva u skladu s ovom Uredbom. „Sustav ponovne uporabe vode mora biti ekonomski održiv na duge staze“ zaključila je zastupnica.

Komentiranje nije dozvoljeno.