RIJEČKE INFRASTRUKTURNE DILEME: Kako zadržati garaže Autotroleja i izgraditi infrastrukturu za punjenje?

Nedavno povlačenje prijedloga strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. na sjednici Gradskog vijeća dovelo je do šire interesa te posljedično do mnogih pitanja i komentara vijećnika i novinara. Članica Gradskog vijeća Tea Mičić Badurina istaknula je zabrinutost oko najavljene rekonstrukcije garaže Autotroleja na Školjiću, s time kako se o preseljenju garaže na novu lokaciju raspravlja već godinama. Neki političari smatraju kako lokacija Školjić nije za to prikladna, s obzirom na skoru nabavu 17 električnih autobusa za riječkog javnog prijevoznika Autotrolej. Izražena je dvojba u pogledu infrastrukturnih i prostornih zahtjeva za punjenje ovih novih električnih vozila u floti Autotroleja. Vijećnica Badurina je izrazila sumnju da se ove potrebe mogu zadovoljiti na sadašnjoj lokaciji Školjić zbog prostornih ograničenja i neadekvatnih poslovnih sadržaja. Od strane nadležnih službi predložena je alternativna lokacija punionice autobusa u Baračevoj ulici, ali neke prometne i infrastrukturne dileme tijekom izgradnje ceste D403 dovele su očito do oklijevanja oko realizacije navedene opcije. Ipak, iz Grada Rijeke tvrde da uz manje prilagodbe, lokacija punionice u Baračevoj nudi brojne prednosti, uključujući bolju povezanost gradskim i prigradskim linijama te prateću infrastrukturu za punjenje autobusa na alternativna goriva. Rasprave o komunalnim temama se u Rijeci nastavljaju, a mediji su pozvali zainteresirane strane da razmotre dugoročnu održivost i učinkovitost infrastrukturnih odluka, posebno u kontekstu novih tehnologija i napredovanja Rijeke prema električnoj mobilnosti i održivim rješenjima za gradski prometa.

Komentiranje nije dozvoljeno.