REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U VUKOVARU: Ulaganje je dovelo do smanjenja gubitaka

Unatoč pandemiji koronavirusa, krajem svibnja 2020. u ugovornom roku završeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže za spoj ulice Kardinala Alojzije Stepinca i Frankopanske, Ulica Eugena Kvaternika i Ulica Vijeća Europe u Vukovaru ukupne vrijednosti ugovorenih radova 1.4 mil. KN bez PDV-a. Riječ je o 1 km vodovodne mreže, uključujući sve priključke i prespoje na ulice s kojima se spajaju.

Najzahtjevniji od ta tri projekta definitivno je bila rekonstrukcija lijevano-željeznog cjevovoda uz most iznad rijeke Vuke u centru grada. U preostale dvije ulice izvedena je rekonstrukcija dotrajalog azbestno-cementnog cjevovoda. Svi radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, dakle prespajanje cjevovoda i priključaka, izvedeni su uz osiguranje kontinuirane vodoopskrbe vodom stanovništva. Prekidi u opskrbi vodom stanovništva nisu bili duži od 6 sati kako bi krajnji korisnici usluge javne vodoopskrbe bili što zadovoljniji.

U svrhu stvaranja uvjeta kvalitetnog praćenja i gospodarenja te racionalnog i tehnički korektnog razvoja vodoopskrbe područja obuhvata vodoopskrbnog sustava kojim upravlja Vodovod grada Vukovara d.o.o., pristupilo sa programu smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu u vidu rekonstrukcije dotrajalih cjevovoda iz razloga što su postojeći azbestno-cementi cjevovodi u predmetnim ulicama dotrajali i učestali su kvarovi, dok je zbog sigurnije opskrbe vodom i povezivanja mjernih zona izvedena rekonstrukcija lijevano-željeznog cjevovoda uz most.

Gubici vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Republike Hrvatske inače predstavljaju velik problem, a smanjene gubitaka važno je zbog očuvanja prirodnih resursa, budući da je voda najvažniji prirodni resurs, poručili su iz Vodovoda grada Vukovara d.o.o.

Komentiranje nije dozvoljeno.