KONFERENCIJA O PRORAČUNIMA: Što za javne financije znači uvođenje eura? (Zagreb, 12.09.)

Časopis Komunal 12. rujna u zagrebačkom hotelu Westin organizira konferenciju „Lokalni proračuni i komunalne investicije – priprema proračuna za 2023. godinu”. Skup će poslužiti kao platforma za sveobuhvatnu raspravu predstavnika JLS, županija i komunalnih poduzeća o pripremama za izradu proračuna za naredno razdoblje te potrebi postizanja visoke razine transparentnosti, kao i o preduvjetima za provedbu i korištenje sredstava iz NPOO-a.

Pred lokalnom i regionalnom samoupravom je izazovno razdoblje koje će, sudeći prema brojnim prognozama, obilježiti inflacija i usporavanje gospodarstva. Novonastalim okolnostima morat će se prilagoditi i proračuni, a sve to uz nova pravila i novu službenu valutu.

Konferencija će okupiti ključne dionike na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini koji su zaduženi za javne financije, kao i sveučilišne stručnjake te predstavnike komunalnog sustava i druge korisnike proračunskih sredstava.

Glavne teme:

Donošenje proračuna i financijskih planova za razdoblje 2023.-2025.

Uvođenje eura kao službene valute

Pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena

Prilagodbe informatičkih sustava

Transparentnost proračuna

Decentralizacija javnih financija

Pridružite nam se! Ispunjenu PRIJAVNICU pošaljite na e-mail: info@komunal.hr.

Komentiranje nije dozvoljeno.